بیشتر بخوانید:

خروج آمریکا از افغانستان، چه مزایایی برای چین دارد؟

۲۱۰ شهروند چینی از افغانستان، راهی خانه شدند

منطقه صعب العبور “گذرگاه واخجیر” در ارتفاع ۴ هزار و ۹۲۳ کیلومتری کوه هندوکش و یا دالان واخان قرار دارد و نقطه پایان مرزی افغانستان با چین است که امروز به کنترل طالبان در آمد.

دولت چین نگران حضور جنگجویان ایغوری در استان بدخشان افغانستان و فعالیت گسترده آنها است که با نفوذ از شهرستان واخان می توانند امنیت این کشور را تهدید کنند.

گروه طالبان پیش از این بر مرزهای افغانستان با تاجیکستان، دو مرز تجارتی با جمهوری اسلامی ایران، یک مرز تجارتی با پاکستان و مرز ترکمنستان در هرات نیز تسلط یافته اند.

امنیت تنگه دالان واخان افغانستان در نقطه تقاطع پروژه جدید جاده ابریشم با گذرگاه اقتصادی چین و پاکستان از نگاه کارشناسان مسائل بین الملل از اهمیت ویژه ای برای دولت چین ارزیابی می شود.

311311