بیشتر بخوانید:

استفاده مسافران خارجی از یوآن دیجیتال، برای پرداخت های الکترونیکی

تحول کامل صنعت دیجیتال در شرکت‌های گواندونگ

در گزارشی که توسط دنیای اقتصاد منتشر شده، آمده است: این مطالعه با اهداف مختلفی از جمله «شناسایی و به اشتراک‌گذاری تجربیات بین‌المللی و اروپایی در حوزه تحول دیجیتال موفق نظام‌های تامین اجتماعی»، «پشتیبانی از تحول دیجیتال اداره بیمه اجتماعی و خدمات چین در برابر بهترین شیوه‌های جهانی» و «ارتقای ظرفیت اداره بیمه اجتماعی برای ارائه خدمات تامین اجتماعی موثرتر و بیشتر در راستای گسترش دامنه پوشش جهانی در چین» اجرا شده است.

چین دارای دامنه پوشش تامین اجتماعی شگفت‌آوری است؛ به‌گونه‌ای که طی یک دهه گذشته، ۷۰میلیون عضو جدید به آن اضافه و سبب شد تا این کشور در سال ۲۰۱۶، به دلیل تلاش‌ها و کسب نتایج بی‌شمار در این حوزه، جایزه ایسا در حوزه دستاوردهای برجسته تامین اجتماعی را کسب کند.

با افزایش ضرورت دستیابی به گروه‌هایی که به سختی تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند مانند خویش‌فرمایان، کارگران فصلی و مهاجران، این مطالعه به نقش راه‌حل‌های دیجیتال در مواجهه با این چالش می‌پردازد.

سازمان بین‌المللی کار و وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین این مطالعه را مدیریت می‌کنند و ایسا نیز با استفاده از تجربیات خود در حوزه تحولات و نوآوری‌ها برای به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال توسط سازمان‌های تامین اجتماعی، به آنها کمک می‌کند.

دیجیتال‌سازی مدیریت و خدمات تامین اجتماعی یکی از حوزه‌های اولویت‌دار در دوره سه ساله فعلی (۲۰۲۲-۲۰۲۰) در ایساست. از این‌رو، این سازمان بین‌المللی درحال برگزاری سلسله وبینارهایی با عنوان «دسترسی همگانی به تکنولوژی در تامین اجتماعی» است که از جمله آنها می‌توان به وبینارهای مجازی ایسا با موضوعات «تقویت دسترسی همگانی به تکنولوژی در خدمات تامین اجتماعی، چالش‌ها و راه‌حل‌های تجربه موفق»، «دسترسی همگانی به تکنولوژی در تامین اجتماعی، چالش‌های دستیابی و راه‌حل‌های تجربه موفق»، «دسترسی همگانی به تکنولوژی، چالش مهارت‌ها و راه‌حل‌های تجربه موفق» و «تقویت دسترسی همگانی به تکنولوژی در خدمات تامین اجتماعی، نقش دولت و راه پیش رو» اشاره کرد.