چین، کمترین میزان بدهی در بین اقتصادهای بزرگ جهان را دارد

با مقایسه تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد هر کشور، چین کمترین میزان بدهی را نسبت به کشورهای دیگر دارد.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه می،  ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هفت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با میزان بدهی کشورهای مختلف آشنا می شوید:

– آمریکا

جمعیت: ۳۳۳ میلیون و ۱۰۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به می: ۲۲ تریلیون ۱۵۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۱.۱۰ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۰.۹ درصد

– چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به می: ۱۴ تریلیون و ۹۰۱ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲.۹۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۴.۲۴ درصد

– ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۳۷۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به می: پنج تریلیون و ۴۲۵ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۷۹.۶۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۳.۰۴ درصد

– آلمان

جمعیت: ۸۴ میلیون و ۷۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به می: سه تریلیون و ۷۷۲ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۷۲.۸۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۵.۹۱ درصد

– انگلیس

جمعیت: ۶۸ میلیون و ۷۷ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به می: سه تریلیون ۲۶۳ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۱۸.۹۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۳.۲۳ درصد

– فرانسه

جمعیت: ۶۵ میلیون و ۳۲۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به می: دو تریلیون و ۶۹۴ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۴.۸۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۹.۲۴ درصد

– کانادا

جمعیت: ۳۷ میلیون و ۸۸۵ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به می: یک تریلیون و ۶۹۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۷.۰۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۲.۲۴ درصد

– بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۶۱۹ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به می: ۵۰۴ میلیارد و ۹۴۵ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۰۴.۸۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۵.۰۲ درصد

– هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به می: ۸۲۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۵۹۵.۴۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۱.۷۷ درصد

– سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۶۸۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به می: ۶۶۹ میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۹۹.۴۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۲.۹۰ درصد

 

این مقاله رو با بقیه به اشتراک بذار:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *